نگاهی به عملکرد 5ماهه روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت شهری شاهرود/عملکرد خوب روابط عمومی ها می تواند پل ارتباطی قوی بین مدیران و شهروندان باشد

نگاهی به عملکرد 5ماهه روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت شهری شاهرود/عملکرد خوب روابط عمومی ها می تواند پل ارتباطی قوی بین مدیران و شهروندان باشد

نگاهی به عملکرد 5ماهه روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت شهری شاهرود/عملکرد خوب روابط عمومی ها می تواند پل ارتباطی قوی بین مدیران و شهروندان باشد

" روابط عمومی" از زاویه دید اساتید ارتباطات و نظریه پردازان حوزه رسانه و علوم اجتماعی، فراتر از یک حرفه مشخص یا حدود معلوم محسوب می شود و ترکیب موزونی از فن، هنر و فلسفه است.

روابط عمومی از یک سو فن ارتباط و اقناع و ترغیب و از سوی دیگر هنر است زیرا باید بسیاری از مسائل را به درستی برای مخاطب خاص و عام نمایش دهد و چون دور نما و افق داشته ها و نداشته ها را در یک مجموعه تعریف شده شرح می دهد،به نوعی فلسفه نیز محسوب می شود.

روابط عمومی، به عنوان هنر هشتم و دستاوردهای قرن بیستم با اینکه نسبت به سایر علوم جدیدتر است، اما موفق شده رده های عالی علمی را با آزمون و خطا بپیماید و در سازمان ها و موسسات و نهادها به مثابه وزنه ای قوی و تاثیر گذار جا باز کند و با ایفا ی کارکردهای اطلاع رسانی و اطلاع یابی ،ایجاد و حفظ ارتباطات دو سویه و تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشارکت مخاطبان به سازمان، کمک به مدیریت برای همگام شدن با تغییرات محیطی ، نزدیک کردن نگرش های مخاطبان به سازمان و نزدیک کردن اقدامات و نگرش های سازمان با مخاطبان به پویایی و رشد و توسعه سازمان در محیط و در راه رسیدن به اهداف و استراتژی های آن کمک نمایند.

در این راستا به سراغ سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل و امور فرهنگی مدیریت شهری شاهرود می رویم تا تلاش و اقدامات این واحد را به سمع و نظر شما خواننده فهیم برسانیم.

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل و امور فرهنگی مدیریت شهری شاهرود با اشاره به اینکه عملکرد خوب روابط عمومی ها می تواند پل ارتباطی قوی بین مدیران و شهروندان باشد، گفت: روابط عمومی با یک نگاه واقع بینانه بر عملکرد مدیریت شهری باید هر لحظه ارزیابی درستی از وضع موجود داشته باشد و با یک نگاه جامع و کامل برای صیانت و پاسداری از سیاست ها و برنامه های مدیریت شهری تلاش کند، همچنین نقش مهمی در انتقال مفاهیم و تجربیات برای تکامل اندیشه و سیر هندسه حرکت گفتمانی شهر با بهره گیری از ابزار صحیح در جهت اطلاع رسانی شفاف و دقیق پرداخته تا در نهایت با کسب اعتماد مردم و فروریخت کامل دیوار بی اعتمادی تلطیف کننده روابط درونی و بیرونی مدیریت شهری باشد.

علیرضا اخوین با بیان اینکه فعالیت در حوزه روابط عمومی، وظیفه ای خطیر و سنگین به شمار می رود چرا که بدون شک در دنیای کنونی هیچ دستگاهی دیده نمی شود مگر اینکه پویایی، نشاط،فعالیت ،اقدامات و ثمره کاری آن در رسانه ها باز خورد یابد و این کار نتیجه کار روابط عمومی ها خواهد بود، افزود: اگر مدیریت را مغز متفکر یک مجموعه بدانیم و سازمان را یک پیکره واحد دارای سیستم، پس باید برای این تن به دنبال یک قلب تپنده هم باشیم. قلبی که اگر لحظه ای از حیات آن غافل شویم ادامه زندگی همه مجموعه به خطر می افتد. همه اینها را گفتم تا بگویم به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات، روابط عمومی ها قلب تپنده سازمان به شمار می روند و بودن و نبودنشان در چگونگی بودن و نبودن یک سازمان تاثیر مستقیم دارد.

وی ضمن بیان این مطلب که تحقق اهداف مدیریت شهری در خصوص ساخت شهری ایده آل در گرو رفع نیازهای زندگی شهروندی است و راه رسیدن به این مهم علاوه بر شنیدن و آگاهی از سطح مشکلات ، برنامه ریزی های صحیح و اصولی مدیریتی است توانستیم در راستای پاسخگویی به مشکلات شهروندی و ارتباط بی واسطه با شهردار قدمهای بلندی در راستای ارتباطی پویا و دوسویه بین شهروندان با مدیریت شهری برداریم،ابراز داشت: رسیدگی و حضور مستقیم روابط عمومی با پاسخگویی مشکلات مردمی در فضای مجازی،سامانه 137،ملاقاتهای عمومی و تلفنی از جمله اقدامات مهم و ضروری این مجموعه در راستای رفع مشکلات شهروندی،تکریم ارباب رجوع، صیانت از حقوق مردم بود که با تلاش فراوان توانستیم در این راه گام بلندی را برداریم.

همچنین سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل و امور فرهنگی مدیریت شهری شاهرود با اشاره به اینکه توجه به امورات فرهنگی و اجتماعی از دیگر دغدغه های این مجموعه است که با انجام برنامه های متنوع در مناسبتهای ملی و مذهبی مختلف و نیل نمودن مدیریت شهری در مباحث فرهنگی شهر سعی کردیم در ساختن شهری فرهنگی توفیقات زیادی را بدست آوریم، اظهار داشت: یکی از مولفه های مهم پژوهشی در حوزه روابط عمومی شیوه های نوین اطلاع رسانی و بررسی و ارزیابی افکار عمومی به دنبال پویایی و شادابی در این مجموعه است که با هدف ایجاد بهترین و مناسب ترین راه برای ارتباط بی واسطه با شهروندان توانستیم اقدامات خوبی را به سر انجام برسانیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات