اجرای طرح صدور سند حمل بار شهری (باربرگ)

اجرای طرح صدور سند حمل بار شهری (باربرگ)

طرح صدور سند حمل بار شهری (باربرگ) و تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان ذیربط مبتنی بر پیمایش اجرا می شود

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان با اعلام اینکه صدور سند حمل بار شهری (باربرگ ) و تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان ذیربط مبتنی بر پیمایش اجرا می شود گفت : حسب ابلاغ معاونت امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به استانداریهای سراسر کشور : ناوگان باری فعال در بخش شهری ، مکلفند به ازای هر حمل بار در محدوده و حومه شهر ، سند حمل بار شهری (باربرگ) را از یکی از طرق " نرم افزار تلفن همراه صدور باربرگ " و یا درگاه "وب به نشانی baarbarg.ir دریافت نمایند .

باربرگ

لینک اصل خبر در سایت شهرداری آق قلا

    منبع خبر

    شهرداری آق قلا

    شهرداری آق قلا یک شهرداری در شهر آق قلا می باشد

      نظرات