مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان در برنامه ارتباط مردمی سامد پاسخگوی مردم خواهند بود.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان در برنامه ارتباط مردمی سامد پاسخگوی مردم خواهند بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان در برنامه ارتباط مردمی سامد پاسخگوی مردم خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان با هماهنگی های بعمل آمده از سوی استانداری گلستان دوشنبه مورخ 22مهرماه مهندس بهزاد هرمزی در برنامه ارتباط مردمی مستقیم از طریق تلفن 111 پاسخگوی مردم خواهند بود.

روستائیان گرامی می توانند در مورخ مذکور، جهت بیان مسائل و مشکلات خود از ساعت 9 الی 11 صبح با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان با شماره گیری تلفن 111 کد 3 ارتباط بر قرار کنند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان یک شرکت می باشد

   نظرات