برگزاری جلسات کمیته پایش عملکرد شش ماهه شعب بنیاد مسکن استان گلستان

برگزاری جلسات کمیته پایش عملکرد شش ماهه شعب بنیاد مسکن استان گلستان

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، جلسات کمیته پایش عملکرد شش ماهه شعب بنیاد مسکن استان با حضور مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان، معاونین، مدیران و کارشناسان مرتبط آغاز شد.

آقای حسینی، معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان در ابتدای این جلسه با تشریح اهداف برگزاری جلسات کمیته پایش، حرکت در راستای برنامه ها و بودجه سالانه بنیاد، تقویت نقاط ضعف و ارتقاء نقاط قوت شعب را که در نهایت به ارائه خدمات به مردم شریف استان خواهد شد را از مهمترین اهداف برگزاری جلسات کمیته پایش دانستند.
مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این جلسه برنامه ریزی را مقدمه رسیدن به موفقیت و لازمه موفقیت را تلاش باانگیزه و نظارت مستمر بر کارها دانستند.
ایشان در ادامه تعامل بیش از پیش با مردم و دستگاه های اجرایی مرتبط با بنیاد را خواستار شدند.
مهندس زمانی نژاد با تشکر از معاون پشتیبانی بنیاد به لحاظ بودجه ریزی عملیاتی و پیگیری تحقق آن با برگزاری جلسات کمیته پایش، کلیه مدیران و همکاران را ملزم به حرکت در این محور و تلاش برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده دانستند و از معاونت پشتیبانی خواستند تا با قوت جلسات کمیته پایش را دنبال و نتایج آن را جهت تصمیم گیری ارائه نمایند.
لازم به ذکر است بر مبنای جلسات کمیته پایش عملکرد شعب، عملکرد شعب در حوزه های مختلف که در ابتدای هر سال هدف گذاری می شود، بررسی و نقاط ضعف و قوت آن مشخص می گردد.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان


لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات