لزوم دقت و آگاهی ایستگاه های هیدرومتری در نحوه استفاده از ابزار و...

مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان بر لزوم دقت و آگاهی متصدیان در نحوه استفاده از ابزار و دستگاهها و نظم و دقت و زمان سنجی آنان در ثبت و ارسال آمار قرائت شده تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، محمد رضا ایدون مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان در نشست آموزش متصدیان ایستگاههای هیدرومتری اظهار داشت:رفع خطاهای آماری ، و همچنین آموزش متصدیان جدید ، در ابتدای سال آبی و قبل از شروع بارندگی و سیلاب ، دیتاهای دقیق تر را طلب می کند که به همین منظور آموزش تئوری متصدیان ایستگاه های هیدرومتری در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه بیژنی از کارشناسان شرکت آب منطقه ای به تشریح و اهتمام کارشناسان آب سطحی و نحوه استفاده از ادوات ،باز و بسته کردن دستگاهها ، آماده سازی وسایل و تجهیزات ،نحوه پر نمودن فرمها ، چگونگی نمونه برداری پرداخت و بر اهمیت صحت آمار و استفاده آن در گزارشات تاکید کرد.

وی ضمن درخواست همکاری پرشور در زمان سیلاب به تشریح وظایف متصدیان و  وظایف آنان پرداخت و گفت:نحوه کار با دستگاهها، حفظ و صیانت از آنها و شرح وظایف تکمیلی آنان باید همواره مد نظر قرار گیرد.

سدیدزاده رییس گروه آزمایشگاه نیز در ادامه نحوه برداشت وحمل نمونه های رسوب و ارسال بموقع و صحیح آنها را تشریح کرد.

گفتنی است در این نشست  دو تن از متصدیان باسابقه و خبره به تشریح نحوه عملی اندازه گیری دبی پایه و سیلابی ، نمونه برداری رسوب و کیفیت در زمان دبی پایه و سیلابی به طور کامل پرداختند که بر رفع اشکالات و ابهامات کاری متصدیان و اشتراک تجربیات متصدیان  با یکدیگر تاکید شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات