کشف 2 چاه مخفی غیرمجاز با تیزهوشی سربازان آب

کشف چاه های مخفی غیرمجاز اقدامی است حساس و دقیق شبیه جستجوهای پلیسی در دستیابی به یک حقیقت که جامعه انسانی به دنبال آن است .

چاه های غیرمجاز که معمولا به صورت مخفیانه حفر و مورد بهره برداری قرار می گیرند در واقع سرقت آب از منابع زیرزمینی است که حق طبیعی تمام مردم و نسل های آینده است. کشف چنین سرقت هایی کار دشوار و طافت فرسایی است که کارکنان واحدهای گشت و بازرسی انجام می دهند. "محمدرضا بختیاری" یکی از همین افراد است که اکنون در اداره منابع آب شهرستان تربت جام مشغول به خدمت است. او روزانه به چندین محل که احتمال وجود چاه غیرمجاز دارد سرکشی می کند .

صبح یک روز خنک پاییزی با او همراه می شویم. بعد از طی چند کیلومتر راه ناهموار در اراضی "قلعه حمام" به چاه آبی می رسیم که دارای مجوز بهره برداری است. بختیاری بعد از کنترل دبی آب و کنتور با نگاه تیزبین چند متر آن طرف تر را جستجو می کند. به نظر او اوضاع کمی مشکوک است. بیشتر جستجو می کند و ناگاه چاهی قدیمی را در همان نزدیکی می یابد که روی آن را با خاک و خاشاک به طرز ماهرانه ای پوشانده اند. خاک و خاشاک را به کناری می زند و چاه را می یابد. در حالی که لوله ها و پمپ را در فاصله 5/1 متری از چاه و به صورت مخفیانه نصب کرده اند.اما نگاه تیزبین این کارشناس در حالی نگاه ها را خیره خود می کند که اقدامی دور از ذهن را کشف و به حقیقت نزدیک می کند.  وی سپس اقدامات قانونی برای مسدود و پر کردن این چاه غیرمجاز را انجام می دهد .

همان روز در منطقه ای دیگر از همین شهرستان "ناصری" کارشناس واحد گشت و بازرسی اداره منابع آب ترت جام موفق به کشف چاه مخفی دیگری به عمق 170 متر در روستای "گندمشاد"  می شود. او می گوید: وقتی برای سرکشی و بررسی وضعیت یک چاه قدیمی به اراضی ُگندم شاد" رفته بودم در حال بررسی سیستم برق چاه بودم که متوجه یک کلید برق که به طرز ماهرانه ای استتار شده بود شدم . همین کلید کافی بود تا با بررسی های بیشتر و ردگیری کابل برق به چاه غیرمجاز با عمق زیادی دست یابیم .

وی ادامه می دهد : با حفر چاه غیر مجاز که در این مناطق انجام می شود  در واقع با برداشت غیرقانونی آب از منابع زیرزمینی، حق همه مردم را ضایع می کنند و خوشحالم که توانستم از تضییع حق مردم جلوگیری کنم. اقدامات قانونی "ناصری" باعث شد همان روز آن چاه غیرمجاز پر و مسدود شود و این پایانی بود بر سرقت آب از منابع زیرزمینی .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات