دستاوردهاي پروژه تحقيقاتي بررسي مناسب ترين شيوه ايجاد زمين در نواحي مختلف استان

در شركت توزيع برق سمنان ارائه شد؛

دستاوردهاي پروژه تحقيقاتي بررسي مناسب ترين شيوه ايجاد زمين در نواحي مختلف استان

دستاوردهاي پژوهشي پروژه تحقيقاتي بررسي و ارائه مناسب ترين شيوه ايجاد زمين در نواحي مختلف استان سمنان توسط محقق اين پروژه، در جمع كارشناسان شركت توزيع برق سمنان تبيين شد.

دبير كميته تحقيقات شركت توزيع برق استان بيان داشت: اين پروژه تحقيقاتي توسط دكتر اميراحمدي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد سمنان به كميته تحقيقات اين شركت ارائه گرديده است.

حسين خسروي افزود: به منظور بهره برداري هرچه بيشتر از نتايج حاصله در زمينه استانداردهاي موجود و روش هاي مختلف اجراي سيستم هاي زمين ، دستاوردهاي حاصله، در اختيار مديران، كارشناسان ، ناظرين مقيم و كاركنان واحد طراحي و بهره برداري مديريت هاي توزيع برق شهرستان هاي استان قرار داده شد.

وي اضافه كرد: مقدمه اي بر سيستم هاي زمين، روش هاي اندازه گيري مقاومت ويژه خاك و مقاومت سيستم زمين و نتايج حاصله، تحليل نتايج اندازه گيري مقاومت ويژه خاك و مدل سازي با استفاده از نرم افزار SES-CDEGS ، تعيين مناسب ترين نوع ايجاد زمين در هر منطقه از استان سمنان و تحليل و جمع بندي نتايج حاصل از پروژه ، از جمله مهم ترين موارد ارائه شده به شمار مي روند.

خسروي ياد آور شد: در بخش پاياني ارائه نتيجه ها، محقق پروژه به سوالات مطرح شده پاسخگوئي نموده و در نظر است گزارش مدون مراحل مختلف اجراي اين پروژه از طريق دبير كميته تحقيقات به همكاران اطلاع رساني شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات