مهمترین موارد مطروحه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان بهارستان

مهمترین موارد مطروحه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان بهارستان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران دکتر مهدی نورمحمدی گفت: در جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان بهارستان یکی از اساسی ترین مسائلی که مطرح شد پلاک های فاقد سند مالکیت رسمی بود. این پلاک ها بالغ بر 90 درصد اراضی اسناد عادی و بعضا اوقافی هستند. این موضوع باعث شده است کسانی که بافتهای ناکارآمد این شهرستان زندگی می کنند نتوانند از تسهیلات بانکی ویژه طرحهای بازآفرینی شهری استفاده نمایند، چون پرداخت تسهیلات منوط به داشتن سند مالکیت است.

وی ادامه داد: به همین منظور مقرر شد تا با حضور عوامل سیستم بانکی جلسه ای تشکیل شود و راهکاری برای ارائه تسهیلات به این افراد اتخاذ گردد.

نورمحدی تصریح کرد: موضوعی که در رابطه با همین اراضی وجود دارد تشکیل هیات ماده 90 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی عرصه تولید و مسکن مصوب سال 89 مبنی بر تشکیل اعضای این هیات است ، که شهرداریها موظف هستند اراضی فاقد سند را به این هیات معرفی نمایند تا سند مالکیت برایشان صادر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر تصمیمات جلسه ستادبازآفرینی شهری شهرستان بهارستان اعطای مهلت یک ماهه به شهرداریها بود تا هرچه سریعتر دفاتر تسهیل گری خود را در شهرهای خود مستقر کنند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات