گزارش دوره آموزشی بهره برداری نیروگاه بخاری

گزارش دوره آموزشی بهره برداری نیروگاه بخاری

دوره آموزشی بهره برداری نیروگاه بخاری در سه گروه با تدریس آقای مهندس مسافری برای کارشناسان و تکنسین های نیروگاه تبریز در مهرماه 98 برگزار گردید
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات