پایان عملیات تعمیرات دوره ای واحدهای 37/5 مگاواتی نیروگاه اصفهان

پایان عملیات تعمیرات دوره ای واحدهای 37/5 مگاواتی نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات