ادامه افزایش قیمت‌های مسکن در چین

ادامه افزایش قیمت‌های مسکن در چین

با وجود تلاش دولت چین برای مهار تورم، قیمت آپارتمانهای جدید در ماه مه در ۶۷ شهر از ۷۰ شهر مورد بررسی، افزایش یافت.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) قیمت ساختمانهای جدید بیش از ۵ درصد در ۳۳ شهر صعود کرد در حالیکه این آمار برای ماه آوریل، ۳۷ شهر بود.

قیمتهای املاک صعود یافته، یک نگرانی عمده برای بسیاری از چینیها است زیرا آپارتمانها در مرکز شهرهای بزرگ فراتر از توان مالی آنها است.

بخش املاک یکی از ستونهای اقتصاد است و فروش زمین به سازندگان، منبع درآمد مهمی برای شهرداریها است.

دولت چین از شهرها خواسته مسکن اجتماعی بیشتری بسازند اما دولتهای محلی نگران از دست دادن درآمد در صورت فروش زمین به قیمتهای پایین هستند.

 

    نظرات