گزارش تصویری دیدار مدیرکل راه و شهرسازی با رئیس کل دادگستری استان در خصوص تعیین و تکلیف اراضی تصرفی ...

گزارش تصویری دیدار مدیرکل راه و شهرسازی با رئیس کل دادگستری استان در خصوص تعیین و تکلیف اراضی تصرفی ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات