نام وزارت امور زیربنایی به وزارت راه و شهرسازی تغییر یافت

نام وزارت امور زیربنایی به وزارت راه و شهرسازی تغییر یافت

www.BanaNews.irنمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف تامین نظر شورای نگهبان مصوبه خود در خصوص وزارت امور زیربنایی را بررسی کردند و نام این وزارتخانه را به راه و شهر سازی تغییر دادند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را در دستور کار داشتند.

بر اساس این گزارش نمایندگان در اولین اقدام اصلاحی عنوان وزارت زیربنایی را به وزارت راه و شهرسازی تغییر دادند.

نمایندگان مجلس در ماده یک این لایحه مقرر کردند از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می گردد، شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید شامل وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است.

پیش از این در مصوبه مجلس آمده بود وزارت امور زیربنایی از تجمیع وظایف و اختیارات وزارت خانه های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود که بر اساس بررسی انجام شده برای تامین نظر شورای نگهبان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این ادغام حذف شد.

در ۳ ماده دیگر نیز عنوان های وزارت امور زیربنایی به وزارت راه و شهرسازی تغییر یافت.

بر اساس این گزارش مصوبه امروز مجلس در خصوص تشکیل وزارت راه و شهرسازی برای تایید شورای نگهبان به این نهاد ارسال شد.

این در حالی است که شورای نگهبان ۲۱ خرداد ماه لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را مغایر با اصل ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داد و تاکید کرد که تدوین شرح کامل وظایف این وزارتخانه پیش نیاز تعیین وزیر است و نمی توان تدوین شرح وظایف را به کمیته ای با حضور وزیر سپرد.

نظر شورای نگهبان در این باره به این شرح اعلام شده بود: با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهائی وزارت امور زیر بنایی در ماده (۱)، و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسئولیت تهیه شرح وظایف نهایی آن به وزیر امور زیر بنایی در ماده (۳) مغایر با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد.

÷س از این اعلام نظر درپی بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره وزارت زیر بنایی در کمیسیون اجتماعی مجلس و طرح پیشنهاد حذف وزارت ارتباطات از این ادغام ، مجلس برای بررسی پیشنهادات جلسه ای غیر علنی تشکیل داد اما حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در باره جزئیات این جلسه گفت هیچ یک از پیشنهادات کارساز نبود زیرا نظر شورای نگهبان را تامین نمی کرد.

 

 

    نظرات