جلوه‌گری زیبای گل‌های داوودی در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز

جلوه‌گری زیبای گل‌های داوودی در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز

به گزارش شهریار، با توجه به اهمیت کاشت گل در مناطق شهری و به منظور افزایش زیبایی بصری تبریز در فصل پائیز، همزمان با آغاز پاییز، عملیات کاشت گلهای پائیزی در سطح حوزه انجام یافته و این روزها شاهد به گل نشستن گلهای فصلی منطقه و گلباران شدن منطقه تاریخی فرهنگی شهر با گلهای رنگارنگ داوودی هستیم.

در فصل خزان، شکفتن گلهای پائیزی منجر به افزایش دوچندان زیبایی های بصری منطقه تاریخی فرهنگی تبریز شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات