برای اولین بار حضور پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش دره انجیر تصویربرداری و مستند سازی شد

برای اولین بار حضور پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش دره انجیر تصویربرداری و مستند سازی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، نیره پورملائی در این باره گفت: پناهگاه حیات وحش دره انجیر اردکان یکی از بهترین زیستگاههای حیات وحش محسوب می شود که علاوه بر دارا بودن جمعیت های مطلوبی از علف خواران شاخص ایران مرکزی، زیستگاه مناسبی برای گونه های گوشتخوار راس هرم غذایی است.
وی افزود: تاکنون موارد متعددی از حضور یوزپلنگ، کاراکال، گربه وحشی، گربه شنی، گرگ، کفتار و انواع روباهها در این منطقه به ثبت رسیده و خوشبختانه اخیراً ردپای پلنگ در این منطقه رویت شد که با پیگیریهای به عمل آمده، تصویر پلنگ ایرانی بر موضوع صحه گذاشت و حضور قطعی این گونه چتر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر مستند سازی شد.
لازم به ذکر است گونه های راس هرمهای غذایی نقش اکولوژیکی مهمی را در طبیعت بازی می کنند و کاهش فراوانی و گستره پراکندگی آنها به دلیل فعالیتهای توسعه ای انسان منجر به کاهش و تغییرات ساختاری تنوع زیستی و تاثیر بر عملکرد اکوسیستم می شود. به عبارتی، نابودی گوشتخواران بزرگ به عنوان گونه های چتر و سنگ سرطاق اکوسیستم ها، بدون تردید پیامدهای ناگواری را برای کل اکوسیستم به همراه خواهد داشت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات