احداث پایانه مرزی رازی در اولویت برنامه‌های اجرایی

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات