شبكه برق ايران و عراق سنكرون شد

به گزارش پايگاه خبري توانير، طبق توافقي كه در اواخر سال 1397  بين وزراي نيرو و برق ايران و عراق صورت گرفت، قرار شد سه برنامه سنكرون سازي شبكه برق ايران و عراق تا پايان سال ???? ميلادي، كاهش تلفات شبكه برق عراق به ميزان ?? درصد تا پايان سال ???? و جبران كمبود توليد برق عراق تا پايان سال ???? توسط شركت هاي ايراني انجام شود.
در اين راستا، سنكرون سازي شبكه برق ايران و عراق امروز صورت گرفت كه اين امر زمينه افزايش تبادل انرژي الكتريكي را بين دو كشور فراهم مي كند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات