نماینده محترم مردم شریف شهرستان سپیدان از کانال خانی سپیدان...

نماینده مردم شهرستان سپیدان درمجلس، دهقانی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس، دکتر قاسمی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی فارس و برخی مسئولین محلی وتعدادی از کارشناسان آب منطقه ای فارس و اهالی منطقه و کشاورزان از کانال خانی سپیدان بازدید نمودند.

عملیات ادامه کانال خانی همایجان شهرستان سپیدان درسال 98 آغاز گردید . بخشهای مختلف طرح حاضر شامل کانال انتقال آب به طول 3/2 کیلومتر و 6 دریچه آبگیر، 8 عدد پل با حجم تقریبی خاکبرداری220000 متر مکعب و کانال کنی ماشینی 650 مترمکعب، بنایی با سنگ لاشه 2200 مترمکعب، خشکه چینی با سنگ لاشه 700 مترمکعب، قالب‌بندی فلزی 500 مترمربع، آرماتوربندی 55000 کیلوگرم و بتن‌ریزی 1000 مترمکعب.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات