ثبت 7141 پیام مردمی در سامانه 137

ثبت 7141 پیام مردمی در سامانه 137

ملیحه ولیان، با بیان اینکه از 7141 پیام دریافت شده، 3960 پیام حائز اطلاع‌رسانی و کارشناسی بوده است گفت: این میزان، 55 درصد مجموع پیام‌ها را شامل می‌شود.

وی، با یادآوری سهم 35 درصدی پیام‌های در حال پیگیری و عدم فوری افزود: 2529 پیام از مجموع پیام‌ها دارای این شرایط بوده و تعداد 652 پیام‌ نیز که رقم 9 درصد مجموع را نشان‌ می‌دهد، مربوط به موضوعات غیرقابل مرتبط با وظایف شهرداری و غیرتأیید شده است.

مسئول سامانه 137شهرداری کاشان، آسفالت، نظافت و جمع‌آوری زباله،ساخت و ساز غیرمجاز را از جمله اولویت پیام‌ها در سال جاری ذکر و عنوان کرد: در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز فرآیند اعلام به ستاد انضباط شهری برای دال‌گذاری، بازدید و جانمایی، بررسی در شهرسازی برای احراز تخلف و در نهایت ارسال به ماده صد انجام شد.

ولیان، سد معبر، حمل و نقل و ترافیک، حیوانات(سگ‌های ولگرد)، فضای سبز، آبگرفتگی و آب افتادگی، چاه و‌گودال، تاسیسات و ‌روشنایی و... از دیگر اولویت پیام‌ها در این مدت بوده است. ▫️وی با تأکید بر اینکه مردم مشارکت و ارتباط خوبی با شهرداری در زمینه گزارش رویدادها دارند بیان کرد: این در حالی است که رقم مشارکت مردم در سال گذشته ۱۳هزار پیام بوده است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات