پیگیری برای خرید سامانه مدیریت یکپارچه هدایت پرواز / برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح توسعه VSAT هوانوردی

پیگیری برای خرید سامانه مدیریت یکپارچه هدایت پرواز / برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح توسعه VSAT هوانوردی

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران سیامک بهنام با اشاره به اینکه اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی شامل شش اداره آموزش و تحقیقات، مهندسی تجهیزات ارتباطی، مهندسی تجهیزات ناوبری، مهندسی تجهیزات راداری و نظارتی، مهندسی تجهیزات بازرسی و امنیتی، برنامه ریزی و بازرسی و دو واحد مستقل (امور فرکانس و شبکه‌های مخابرات هوانوردی و پشتیبانی CNS) است، عنوان کرد: وظیفه اصلی این اداره کل سایت یابی، تهیه مشخصات فنی، پیگیری خرید، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و تعمیر تمام سامانه‌های هوانوردی الکترونیکی فرودگاه‌ها و سایت‌ها و نیز آموزش مستمر کارشناسان الکترونیک شاغل در ستاد و ادارات الکترونیک فرودگاه‌ها و تعیین صلاحیت شغلی آنان و بازرسی عملکرد تجهیزات فرودگاهی این حوزه است. به عنوان نمونه برای خرید و نصب سامانه‌های ضبط مکالمات هوانوردی (رکوردرها)، سوئیچینگ برج مراقبت، ATIS و تجهیزات شبکه زیرساخت VSAT از توان شرکت‌های داخلی استفاده شده ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات