همكاري توزيع برق و شهرداري شيراز براي آزادسازي حريم ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شيراز، مهندس بيغرض مدير امور خدمات فني شبكه توزيع برق شيراز با بيان اينكه شاهد ارتقاء سطح همكاري هاي اين شركت و شهرداري شيراز هستيم، از برگزاري جلسات متعدد براي توسعه همكاري ها با حضور مسئولان فضاي سبز  شهرداري و شركت توزيع برق شيراز خبر داد.

او گفت: با هدف بهبود شيوه هاي هرس درختان محدوده شبكه توزيع برق، دوره هاي آموزشي ويژه نيروهاي عملياتي خط گرم شركت توزيع برق شيراز با حضور مربياني از فضاي سبز شهرداري شيراز، برگزار شد.

وي ادامه داد: امسال موضوع هرس درختان و آزادسازي حريم شبكه هاي توزيع برق در شيراز، با مشاركت شركت توزيع و شهرداري شيراز، به شيوه اي اصولي تر، سامان يافته است و همچنين تاكيد شد براي پيشگيري از برخورد درختان با شبكه، به نوع درخت و  رشد  طولي آنها  در زمان كاشت توجه شود.

بيغرض ادامه داد: در شيوه خط گرم، نيروهاي عملياتي با استفاده از روش ها و ابزار هاي تخصصي، نسبت به آزادسازي حريم شبكه بدون قطع برق، اقدام لازم را انجام مي دهند.

مهندس بيغرض گفت: آزادسازي حريم شبكه توزيع برق با هدف ممانعت از بروز مخاطراتي نظير قطع برق براثر شكستن شاخه هاي درختان خصوصا در فصول بارندگي، جلوگيري از بروز حوادثي نظير آتش سوزي درختان، ارتقاء ايمني شبكه و شهروندان و كمك به پايداري شبكه  برق اجرايي مي شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات