اداره امور اجرایی صیانت از منابع و مجاری آبی، برای حفظ و حراست از...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، شرکت آب منطقه ای مازندران جهت حفظ و حراست بهتر از منابع و مجاری آبی در ساختار تشکیلاتی بخش بهره برداری خود، اقدام به تشکیل اداره امور اجرایی صیانت از منابع آبی نمود.

مسئولیت این اداره که به آقای مهندس محمد قربان نژاد واگذار شد، آقای دکترمحمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران،  در ابلاغ صادره ضمن برشمردن اهمیت این مهم بر :

 1. تهیه برنامه برنامه حفظ و حراست از منابع و مجاری آبی با همکاری حوزه های ذیمدخل و امور منابع آب تابعه شرکت
 2. پیگیری و هماهنگی اجرای بموقع احکام و دستورات قضایی با هماهنگی دفتر حقوقی و امورات مربوطه و نیروهای انتظامی و ...
 3. تهیه برنامه و اجرای گشت های نظارتی بر منابع و مجاری آبی و احصاء تخلفات و تصرفات و زمینه سازی اقدام قانونی
 4. ارتباط موثر با حوزه های قضایی و نیروهای انتظامی
 5. پیگیری اجرای برنامه صیانت و آموزش مستمر مامورین ماده 30 در شهرستانها و امور منابع آب تابعه

تاکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

  منبع خبر

  شركت آب منطقه‌ای مازندران

  شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات