تفکیک مدیریت از روابط عمومی غیر ممکن است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به جایگاه روابط عمومی ها در ادارات، گفت: وظایف مهمی به عهده صنعت آب و برق کشور است لذا جایگاه روابط عمومی ها در کنار مدیران باید تقویت شود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، محمد علایی در نشست هم اندیشی دبیران انسجام بخشی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر ادغام دفاتر روابط عمومی با دفتر هیات مدیره توسط سازمان امور استخدامی افزود: مردم سرمایه های اجتماعی یک کشور هستند لذا به منظور حفظ این سرمایه های اجتماعی از طریق روابط عمومی ها باید اطلاعات صحیح به آن ها داده شود. وی با اشاره به اینکه روابط عمومی جایگاه بسیار برجسته ای دارد، افزود: وظایف مهمی به عهده صنعت آب و برق کشور است لذا جایگاه روابط عمومی ها در کنار مدیران باید تقویت شود. علایی تفکیک مدیریت از روابط عمومی را امری غیر ممکن دانست و گفت: فعالیت هر سازمان یا اداره بدون حضور روابط عمومی موثر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: مسئله بحران آب با انسجام و همدلی مردم قطعا حل خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات