شش مجموعه ورزشی مختص والیبال در گرگان فعال است

شش مجموعه ورزشی مختص والیبال در گرگان فعال است

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات