جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای زنجان در شهرستان طارم برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، جلسه شورای مدیران این شرکت، مهندس افشاری معاون حفاظت و بهره برداری، مهندس مهدی نژاد معاون منابع انسانی مالی و پشتیبانی ، مهندس باقری مدیر دفتر حراست وسایر مدیران ستادی و شهرستانی به میزبانی مدیریت امور منابع آب شهرستان طارم برگزار گردید.

در این جلسه،مهندس حاجی میری مدیر امور منابع آب شهرستان طارم ضمن عرض خوشآمدگویی به مدیران ستادی و شهرستانی ، گزارشی دردو بخش از عملکرد این امور در سالجاری ارائه نمود.

در این گزارش، در بخش نخست در خصوص عملکرد واحد حفاظت، واحد رودخانه و واحد درآمد امور آب طارم و در بخش دوم به بررسی مسائل و مشکلات موجود در امور منابع آب طارم پرداخته شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات