تاکید برمشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان بر رفع معضل دو نقشه ای ساختمانها

تاکید برمشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان بر رفع معضل دو نقشه ای ساختمانها


هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون راه و شهرسازی و شهردار خرم آباد در محل سالن جلسات سازمان تشکیل جلسه داد و  در خصوص رفع معضل دونقشه‌ای در سطح استان به رایزنی پرداخت.


گودرز امیری معاون عمرانی استانداری لرستان:

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات