کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری 17 آذر ماه 98

کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری 17 آذر ماه 98

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات