تشكيل كارگروه تنوع زيستي در سازمان حفاظت محيط زيست

تشكيل كارگروه تنوع زيستي در سازمان حفاظت محيط زيست

تشكيل كارگروه تنوع زيستي در سازمان حفاظت محيط زيست


از وظايف اصلي اين كارگروه سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر تمام فعاليت هاي مرتبط با تنوع زيستي ، همچنين برقراري تعامل با مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي و پيگيري امور مربوط به كنوانسيون در سطح سازمان حفاظت محيط زيست است.

به گزارش «پاما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، كارگروه تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل با حضور نمايندگان معاونت ها و دفاتر ستادي در محل سالن جلسات معاونت محيط زيست طبيعي برگزار شد.

كيومرث كلانتري معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي با اشاره به اهميت و ضرورت حفاظت از تنوع زيستي در سطح زيستگاه گونه هاي جانوري اعلام داشت: سازمان حفاظت محيط زيست وظايف بسيار گسترده و مهم در ارتباط با تنوع زيستي دارد.

وي با تاكيد بر نقش موثر بخش‌هاي استاني و ستادي در هماهنگي و هم افزايي فعاليت ها و برنامه هاي بخش هاي مختلف سازمان محيط زيست اظهار داشت: معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي كه متولي اصلي حفاظت از تنوع زيستي است.

كلانتري در ادامه افزود: از وظايف اصلي اين كارگروه سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر تمام فعاليت هاي مرتبط با تنوع زيستي در ستاد و استان ها ، همچنين برقراري تعامل با مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي و پيگيري امور مربوط به كنوانسيون در سطح سازمان حفاظت محيط زيست است.

شايان ذكر است، بررسي آيين نامه تشكيل كارگروه و ابعاد مختلف پيوستن كشور به پروتكل ناگويا نيز از مهم ترين مصوبات اين جلسه بود.

گفتني است، دبيرخانه كارگروه تنوع زيستي در دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي مستقر است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات