بازدید فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت از ایستگاه 9 آتش نشانی شهرداری رشت

بازدید فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت از ایستگاه 9 آتش نشانی شهرداری رشت

به روایت تصویر ؛
بازدید فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت از ایستگاه 9 آتش نشانی شهرداری رشت
بازدید فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت از ایستگاه 9 آتش نشانی شهرداری رشت
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات