تکمیل ظرفیت ثبت نام مسکن ملی درلرستان

همچنین داشتن پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات، توانایی تامین هزینه ساخت مسکن مازاد بر وام را از مهمترین شرایط طرح ملی مسکن است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات