دو برنامه ویژه برای ۲۱ سالگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

دو برنامه ویژه برای ۲۱ سالگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین


دو برنامه ویژه برای ۲۱ سالگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

همزمان با بیست ویکمین سالروزتاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، مراسم ادای سوگندنامه حرفه ای ۳۰۰نفر از مهندسان رشته های هفتگانه صنعت ساختمان با حضور مسئولان استانی برگزار شد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین در این آیین با تبریک به پذیرفته شدگان اظهار داشت: این سازمان در برخی حوزه های تخصصی به عنوان پایلوت، طرحهایی را ارائه کرده که در سطح کشور الگو شده است.
مهندس مجابی تصریح کرد: با افزایش دانش و آگاهی بهره برداران صنعت ساختمان،مطالبه گری آنان افزایش یافته و موجب ارتقای جایگاه مهندس و مهندسی خواهد شد.

گزارش دریافتی از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین همچنین حاکی است در دیدار هیات مدیره سازمان با استاندار و معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری قزوین که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان در این استان صورت گرفت، استاندار گفت؛ نظام مهندسی ساختمان سازمان مهمی است و مدل رفتاری آن در زندگی مردم تاثیر گذار است
وی عنوان کرد نظام مهندسي ساختمان یک سازمان توسعه گرا بوده و باید قانون را ملاک کار خود قرار دهد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات