مهندس عبدالله زاده رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری زرند:نصب و نگهداری امكانات بوستانهای شهر توسط نیروهای خود این سازمان انجام میشود .

مهندس عبدالله زاده رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری زرند:نصب و نگهداری امكانات بوستانهای شهر توسط نیروهای خود این سازمان انجام میشود .

رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری زرند از انجام تمامی فعالیتهای عمرانی،خدماتی و... توسط نیروهای این سازمان خبر داد و گفت: بازدید از وسایل و تجهیزات نصب شده در سطح شهر زرند به صورت هفتگی انجام میگیرد و اگر مشکلی در زمینه ها وجود داشته باشد رفع و وسائل ایمن سازی میشود .

وی از توان بالای فنی و عمرانی این سازمان گفت و تصریح کرد: خوشبختانه هر گونه نصب و تجهیز و نگهداری وسایل در این سازمان توسط خود نیروها انجام می شود که این امر هزینه های این سازمان را به صورت محسوسی کاهش داده است .

وی گفت:به دنبال برنامه هایی برای بالا بردن توان عملیاتی و عمرانی سازمان می باشیم
لینک اصل خبر در سایت شهرداری زرند

    منبع خبر

    شهرداری زرند

    شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

      نظرات