مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه تجلیل شد

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه تجلیل شد

معاون فرهنگی سپاه شهدا آذربایجان غربی با اهدا لوح سپاس از زحمات و تلاش های مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه در راستای اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در سطح شهر و حمایت از برگزاری برنامه ها و تحقق اهداف مشترک قدردانی کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ وفاکار معاون فرهنگی سپاه شهدا آذربایجان غربی با اهدا لوح سپاس از زحمات و تلاش های احمدزاده مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه در راستای اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در سطح شهر و حمایت از برگزاری برنامه ها و تحقق اهداف مشترک قدردانی کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات