درخواست گروه تخصصی معماری برای تشکیل یک کارگروه مشترک با رشته عمران

درخواست گروه تخصصی معماری برای تشکیل یک کارگروه مشترک با رشته عمران


درخواست گروه تخصصی معماری برای تشکیل یک کارگروه مشترک با رشته عمران

گروه تخصصی معماری روز ۲۶ آذر در محل شورای مرکزی تشکیل جلسه داد و ضمن بررسی کاستی‌های شرح خدمات مهندسی در رشته معماری لزوم پیوست قراردادهای طراحی و نظارت به آن را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی اعضای حاضر در جلسه بر این نکته تاکید کردند که شرح خدمات به عنوان یکی از معیارهای اصلی در تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی است. در همین ارتباط نامه ای تنظیم و به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش گردید.

گروه تخصصی معماری همچنین بر لزوم تشکیل سریع جلسه کارگروه سنجش با توجه به اهمیت انتخابات گروههای تخصصی از جمله گروه تخصصی معماری در سازمان های نظام مهندسی ساختمان  تاکید کرد.
به گفته دکتر نصر، گروه تخصصی معماری در این جلسه در پاسخ به نامه وارده با موضوع بررسی چک لیست های خدمات نظارت مقرر کرد با توجه به لزوم هم‌اندیشی بین گروه های تخصصی عمران و معماری کارگروه مشترک تشکیل گردد که این مورد نیز به شورای مرکزی گزارش گردید.  گروه تخصصی معماری همچنین موارد معماری در چک لیست های خدمات نظارت را بررسی نمود تا برای ارائه به کارگروه مشترک معماری و عمران مد‌نظر قرار گیرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات