انتشار بیانیه نشست هم اندیشی الزامات آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی

انتشار بیانیه نشست هم اندیشی الزامات آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی


انتشار بیانیه نشست هم اندیشی الزامات آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی

به دعوت سازمان نظام مهندسی ساختمان و با حضور جمعی از مدیران وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، استانداری استان های تهران و قم، اساتید دانشگاه، نمایندگان شهرساز عضو هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و اعضای گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی، روز سه شنبه ۲۶ آذر ، طی بیانیه ای در ۵ بند، انتظارات حاضران با هدف تهیه و ابلاغ هر چه سریعتر آیین نامه کنترل شهرسازی، در راستای جلوگیری از تخلفات شهرسازی و تضییع حقوق شهروندان در حوزه عمومی و ارتقای کیفیت محیطی شهرهای کشور، اعلام گردید.
اهتمام مضاعف در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور در باره رفع کاستی های موجود در حوزه ضوابط و مقررات و آیین نامه کنترل شهرسازی و مبحث مستقل شهرسازی ذیل مقررات ملی ساختمان با استفاده از پتانسیل های موجود در کشور، از مهمترین بندهای این بیانیه است.
صادرکنندگان این بیانیه ضمن هشدار نسبت به تداوم وضعیت نامناسب موجود شهرهای کشور به لحاظ زیست محیطی، سیما و منظر و کارایی مستند به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بر حضور مهندسان شهرساز، نقشه بردار و ترافیک در نظام ساخت و ساز کشور، تاکید کرده و خواستار اقدامات لازم در خصوص اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی شدند.
در بند چهارم این بیانیه، حاضران در جلسه از مهندسان شهرساز درخواست کرده اند با معرفی صحیح خود به جوامع ذیربط حرفه‌ای و کسب آمادگی‌های لازم، خود را آماده پذیرش مسئولیت های مهم در حوزه های مختلف  شهرسازی بنمایند.
این بیانیه همچنین پیشنهاد کرده است کمیته‌ای با حضور نمایندگان معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان، تحت عنوان کمیته تدوین آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل وحداکثر
ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه ویرایش اول آیین نامه جهت ارائه به وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات