مناقصه عمومی " پروژه تکمیل عملیات ساختمان،محوله و سالن آمفی تاتر مجتمع فرهنگی هنری ملارد"

مناقصه عمومی " پروژه تکمیل عملیات ساختمان،محوله و سالن آمفی تاتر مجتمع فرهنگی هنری ملارد"

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران علی مغازه ای رئیس اداره پیمان و رسیدگی با اعلام این مطلب گفت: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آخرین مهلت زمانی ثبت ناتم و دریافت اسناد تا ساعت 14:30 موره سوم دیماه سال جاری و زمان بازگشایی پاکتها راس ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 18 دیماه خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات