بازدید مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از مجتمع هزار واحدی گلستان شهر بجنورد

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از مجتمع هزار واحدی گلستان شهر بجنورد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان خراسان شمالی، جواد عمادیانفر بیان کرد: این بازدید پیرو ملاقات مردمی دیروز ساکنین پروژه های مذکور با مهندس نژاد صفوی انجام شد.
عمادیانفر افزود:جمعی از اهالی مجتمع های مذکور دیروز با مدیرکل راه و شهرسازی دیدار داشتند و پیگیر مطالبات این پروژه بودند و مهندس نژاد صفوی مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز امروز از نزدیک از پروژه بازدید کردند.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه شهرسازی خراسان شمالی خاطر نشان کرد: در این بازدید که پیمانکار ، ناظر، نمایندگان اهالی و نمایندگان اداره کل حضور داشتند، مقرر گردید یک تیم کارشناسی متشکل از ناظرین نظام مهندسی در خصوص کیفیت مصالح و اجرای پروژه بررسی و نتیجه را جهت تصمیم گیری به اداره کل راه و شهرسازی ارائه نمایند.
منبع:
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات