تاکید بر نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی

در جلسه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با مدیران امورهای تابعه این شرکت ،برشناسایی و نصب کنتور بر روی چاه های فاقد کنتور هوشمند تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی،"سید سعید پور جعفر" معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت ، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح تعادل بخشی ، اظهار داشت: قانون توزیع عادلانه آب در دستورکار وزارت نیرو قرار گرفته است که به جبران خسارت وارده به آبخوان ها و  برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی می پردازد که این قانون جنبه بازدارندگی دارد.

وی افزود: کلیه امورها موظف هستند خسارت وارده به آبخوان را برآورد و نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان اقدام کنند.

وی برشناسایی چاه های فاقد کنتورهوشمند تاکید کرد و گفت: در همه شهرستان ها بایستی چاه های فاقد کنتور شناسایی و به مالکین این چاه ها جهت اقدام برای نصب کنتور،اخطاریه های لازم ارائه گردد و پس از موعد مقرر نیز اقدامات قانونی در این راستا صورت پذیرد.

همچنین در این جلسه ، اطلاع رسانی به موقع جلسات و سایر اقدامات انجام شده در امورها و ارائه آن به روابط عمومی، مورد تاکید واقع شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات