گزارش تصویری حضور مهندس نژاد صفوی مدیر کل راه و شهرسازی در مراسم پر فیض زیارت عاشورا در ساختمان شماره 2 پنجشنبه 28 آذر 9...

گزارش تصویری حضور مهندس نژاد صفوی مدیر کل راه و شهرسازی در مراسم پر فیض زیارت عاشورا در ساختمان شماره 2 پنجشنبه 28 آذر 9...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات