گزارش تصویری ديدار صميمي مديركل راه و شهرسازي استان خراسان شمالي با همكاران محترم ساختمان شماره ٢ اداره كل به جهت عرض خد...

گزارش تصویری ديدار صميمي مديركل راه و شهرسازي استان خراسان شمالي با همكاران محترم ساختمان شماره ٢ اداره كل به جهت عرض خد...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات