برگزاري كارگاه آموزشي كلاس شهر زيست محيطي

برگزاري كارگاه آموزشي كلاس شهر زيست محيطي


كارگاه آموزشي كلاس شهر زيست محيطي در تالار محيط بان حفاظت محيط زيست استان اصفهان برگزارشد.

به گزارش «پارما» كارگاه آموزشي كلاس شهر زيست محيطي با مشاركت اداره فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري و ادارات كل آموزش و پروش و حفاظت محيط زيست استان اصفهان برگزارشد.

در اين كارگاه آموزشي كه با هدف يكسان سازي و ايجاد وحدت رويه در ارائه آموزش هاي محيط زيستي در مدارس ابتدايي برگزار شد، آموزشگران سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي ، اداره فرهنگ شهروندي و آموزگاران پايه اول ابتدايي آموزش پرورش استان حضور داشتند.

شناخت محيط زيست، شناخت بحران هاي زيست محيطي شهر اصفهان، ارائه الگوهاي موفق طرح هاي آموزش محيط زيست در مدارس اصفهان از جمله سرفصل هاي ارائه شده توسط تسهيلگران اين كارگاه بود.

خوشه عظيم پور تبريزي فعال محيط زيستي با بيش از 20 سال سابقه، مرتضي چه‌گوني مدرس مباحث زيست محيطي و فيروزه سعادتي رئيس اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي حفاظت محيط زيست استان اصفهان تسهيلگران اين كارگاه آموزشي، توجيهي بودند و در پايان هر بخش به پرسش هاي مطرح شده از سوي حاضران پاسخ دادند.

در انتهاي كارگاه مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با قدرداني از مشاركت به عمل آمده كه به عنوان اقدامي ابتكاري و نوين در راستاي عملياتي ساختن تفاهم نامه هاي مبادله شده و هم پوشاني بين بخشي انجام يافته است، برگزاري چنين برنامه هايي را موجب وحدت رويه در ارائه آموزش هاي محيط زيست و ارتقاي سطح آموزش زيست محيطي در جامعه دانست.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات