قابل توجه متقاضیان شرکت در کنترل طرح های مرحله دوم ساختمانی

قابل توجه متقاضیان شرکت در کنترل طرح های مرحله دوم ساختمانی

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irپیرو شیوه نامه مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۴ که به تأیید نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شهرداری تهران رسیده است سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد به منظور کنترل طرح های مرحله دوم ساختمانی ( نقشه های اجرایی ) مطابق شیوه نامه نحوه تعیین اشخاص کنترل کننده طراح های مرحله دوم ساختمانی صرفاً از متقاضیان اشخاص حقیقی با داشتن حداقل شرایط زیر ثبت نام بعمل آورد. متقاضیان می توانند از طریق سایت سازمان ثبت نام نموده و در خواست همکاری کنترل طرح های مرحله دوم ساختمانی در رشته های معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی بنماید .

شرایط

۱- دارا بودن پروانه اشتغال بکار مهندسی حقیقی معتبر در پایه یک با صلاحیت طراحی در رشته مربوطه

۲- داشتن حداقل سابقه کار طراحی برای مدرک دکترا پس از اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک، ۳ سال از تاریخ ۸۷/۱۲/۲۹، برای کارشناسی ارشد، ۵ سال از تاریخ ۸۵/۱۲/۲۹ و برای کارشناسی، ۷ سال از تاریخ ۸۳/۱۲/۲۹ محاسبه می شود.

۳- نداشتن هیچ گونه حکم قطعی شورای انتظامی

۴- آدرس پشت پروانه در محدوده استان تهران

بدیهی است پس از دریافت مدارک فوق و انجام بررسی های لازم از متقاضیان برای انجام مصاحبه و طی دوره آموزشی دعوت بعمل خواهد آمد .ضمناً این اطلاعیه تعهدی برای اشتغال ندارد و صرفاً در چارچوب شیوه نامه فوق الذکر می باشد

مدارک دال بر داشتن تجربه بر امور اجرایی و نظارت، ارائه مقالات و کتب فنی، گذراندن دوره های آموزشی، شرکت در گردهمایی، آشنایی با نرم افزارهای رشته مربوطه و ..... در مراحل بعدی گزینش دریافت خواهد شد.

پذیرفته شدگان در ارزیابی باید کلیه شرایط مربوط به احراز صلاحیت طراحی اعلام شده از سوی سازمان را از نظر زمان دریافت آن داشته باشند، بدیهی است در صورت عدم تحقق این شرط تا زمان تکمیل محدوده زمانی دریافت صلاحیت طراحی نمی توانند در امر کنترل طراحی فعال شوند

از نظر سازمان نظام مهندسی شرط لازم برای انتخاب مهندسانی که به امر کنترل نقشه های اجرائی خواهند پرداخت قبولی در ارزیابی می باشد. بدیهی است در خصوص سایر شرایط لازم وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه مربوطه و نیز سایر مقررات ملاک عمل خواهد بود .

در خصوص کارشناسان ماده ۲۷

به اطلاع کلیه مهندسان محترم دارای صلاحیت کارشناسی ماده ۲۷ داوطلب شرکت در امر ارزیابی کنترل نقشه های مرحله دوم ساختمانی که دارای شرایط مصرٌح اعلامی از سوی سازمان جهت شرکت در ارزیابی مزبور می باشند می رساند، مراتب چگونگی حضور این دسته از مهندسان در ارزیابی فوق در جلسه هیات مدیره سازمان مطرح و پیروی مصوبه هیات مدیره عمل خواهد شد.

بدیهی است مهندسان موضوع مفاد این اطلاعیه به منظور تسریع در طی مراحل در صورت تمایل کماکان می توانند در ارزیابی ۹۰/۴/۳۱ شرکت نمایند.

منابع آزمون و نحوه ثبت نام

    نظرات