تدوین کار راهه شغلی در شرکت آب منطقه ای اجرا شد

تدوین کار راهه شغلی در شرکت آب منطقه ای اجرا شد

مدیر منابع انسانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از اجرایی شدن پروژه تحلیل شایستگی مشاغل و کارکنان و تدوین کارراهه شغلی در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، الهه تبرازاده با اشاره به تدوین کار راهه شغلی در شرکت، اظهارکرد: تهیه استاندارد شغلی و شناخت ویژگی های شاغل و انطباق شغل مناسب با شاغل واجد شرایط آن در نهایت منجر به مشخص شدن مسیر پیشرفت شغلی کارکنان و تدوین برنامه توسعه فردی، جهت حرکت صحیح در مسیر شغلی می گردد .

وی افزود: کارراهه شغلی پایه و اساس تمامی تصمیمات سازمان در حوزه منابع انسانی بوده و از تحمیل هزینه های ناشی از انتصاب ناصحیح افراد، آموزش های غیر مرتبط، کاهش بهره وری و... جلوگیری می نماید .

تبرازاده ادامه داد: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از تاریخ 27 خرداد ماه سال جاری با انعقاد قرارداد مشاوره در این خصوص گام بزرگ و ماندگاری را در حوزه مدیریت منابع انسانی برداشته که طی سال های آینده به دلیل اصلاح زیرساخت منابع انسانی چالش های متعددی را مرتفع خواهد کرد .

مدیر منابع انسانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بیان کرد: در راستای اجرای فاز یک پروژه تمامی کارکنان رسمی و پیمانی شرکت با سابقه خدمت کمتر از 25 سال اقدام به تکمیل آزمون های رفتاری و روانشناختی از جمله آزمون MBTI تست نئو ، آزمون هوش های چندگانه، تست خلاقیت، آزمون BARON و... در سایت شرکت مشاوره کرده و نتایج تحلیلی آزمون ها و همچنین گزارش آسیب شناسی تمامی فرآیندهای منابع انسانی براساس مدل فیلیپس و براساس مدل استاندارد 34000 و مدل تعالی منابع انسانی در روز چهارشنبه مورخ سوم مهر ماه سال جاری توسط مشاور ارائه و فاز یک پروژه به اتمام رسید .

وی افزود: در فاز دو پروژه مذکور نخبگان شرکت ویژگیهای شغل اعم از تعریف شغل، شرح وظایف آن، ریسک های شغل، رشته های تحصیلی مرتبط و ... را در سایت شرکت مشاور درج می نمایند که پس از مطابقت با استانداردهای جهانی همانند بانک مشاغل اونت، خروجی مربوطه به شرکت اعلام خواهد شد .

تبرازاده در خصوص نتایج آزمونهای رفتاری کارکنان، ابراز نمود:ن نتایج این آزمون ها در هر حوزه به مدیران مربوطه ارجاع داده می شود که پس از آن جلسات آموزشی و توجیهی جهت تحلیل نتایج آزمونها توسط مشاور پروژه برای مدیران و کارکنان برگزار می گردد .

تبرازاده گفت: پس از تطبیق شغل با شاغل، کارراهه شغلی و برنامه توسعه فردی برای اعضا مشمولین ارائه خواهد شد .

خبر دیگر اینکه رئیس گروه منابع انسانی و آموزش شرکت آب منطقه ای به عنوان یکی از پنج عضو کارگروه تخصصی آموزش بخش آب در شرکت مدیریت منابع آب انتخاب شده است. تشکیل کارگروه تخصصی در شرکت مدیریت منابع آب نقطه عطفی برای آموزش کارکنان می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات