انتصاب سرپرست آبفار سرخس بعنوان رئیس کمیته فنی برنامه ایمنی آب این شهرستان

انتصاب سرپرست آبفار سرخس بعنوان رئیس کمیته فنی برنامه ایمنی آب این شهرستان

طی حکمی از سوی فرماندار سرخس، سرپرست امور آبفار این شهرستان بعنوان رئیس کمیته فنی برنامه ایمنی آب سرخس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، محمد رضا رجبی مقدم در حکم خود آورده است:

جناب آقای مهندس یوسف قاسمی

ریاست محترم امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان سرخس

“احتراماً، با توجه به اهمیت اجرای برنامه ایمنی آب در سطح شهرستان با هدف ارزیابی ریسک و کاهش مخاطرات موجود در سامانه های تامین آب آشامیدنی با  مشارکت سایر ارگانها و با عنایت به تجارب و علاقمندی جنابعالی بعنوان “رئیس کمیته فنی برنامه ایمنی آب شهرستان سرخس در حوزه روستایی” تعیین می گردید.

امید است با استعانت از خدای متعال و در راستای وظایف و دستور عمل ها و مصوبات برنامه های ایمنی آب، با برنامه ریزی و حمایت لازم نسبت به انجام وظایف محوله و تامین آب آشامیدنی سالم و رفع نواقص و ارتقاء وضعیت موجود بصورت مستمر مشارکت فعال داشته باشید.”

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات