پایش مشترک آب شرب روستاهای باخرز با حضورکارشناسان کنترل کیفی آبفای شهری و روستایی

پایش مشترک آب شرب روستاهای باخرز با حضورکارشناسان کنترل کیفی آبفای شهری و روستایی

در راستای تبادل تجربیات و همکاری کارشناسان کنترل کیفی آبفای شهری و روستایی باخرز، از منابع آبی در بخش بالا ولایت بازدید به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، سرپرست امور آبفار باخرز گفت: این پایش ها در قالب برگزاری برنامه های ایمنی آب انجام می شود.

مجید بخشی افزود: بازدید دوره ای از تاسیسات شهری و روستایی با توجه به بحث یکچارچه شدن شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی جهت انتقال تجربیات و همکاری های پیش رو مفید است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات