برگزاری مسابقه دارت در بین کارکنان آبفار کلات

برگزاری مسابقه دارت در بین کارکنان آبفار کلات

یک دوره مسابقه دارت بین کارکنان امور آبفار کلات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، برگزاری مسابقه دارت در بین کارکنان امور آبفار کلات در راستای ارتقاء روحیه پرسنل انجام شد و در پایان به نفرات اول تا سوم جوائزی اهدا گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات