سرپرست شرکت عمران شهر جدید رامین منصوب شد

سرپرست شرکت عمران شهر جدید رامین منصوب شد

به گزارش.پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی.، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با صدور حکمی، «علیرضا شربت‌دار» را به سمت سرپرستی شرکت عمران شهر جدید رامین منصوب کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات