بشنوید | ترافیک سنگین در محورهای هراز، تهران-کرج-قزوین و چالوس و قزوین-کرج

بشنوید | ترافیک سنگین در محورهای هراز، تهران-کرج-قزوین و چالوس و قزوین-کرج

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات