محله محوری یک نگاه عدالت محورانه در بودجه ۹۹ می باشد

محله محوری یک نگاه عدالت محورانه در بودجه ۹۹ می باشد

#بودجه ای_برای مردم
#بودجه_ ۹۹_ شهرداری_ اراک
#بخش_اولایرج رضایی در گفتگو با واحد اطلاع رسانی اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری گفت:تهیه و تنظیم بودجه ۹۹ با هدف رسیدن به برنامه ها و هدف های سند چشم انداز ۲۰ ساله است.

ایرج رضایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اجرای طرح توسعه محلات و تدوین بودجه سال ۹۹ شهرداری بر اساس نیازها و درخواست های شهروندان گفت: با توجه به مصوبه سند چشم انداز ۲۰ ساله در شورای شهر، نگاه به بودجه باید عمیق تر باشد و تمامی برنامه ها و هدف گذاری های بودجه در راستای رسیدن به چشم انداز ۲۰ ساله با برش های زمانی ۵ ساله و یک ساله باشد.موضوع دیگر در تدوین بودجه توجه به قوانین بالا دستی است به این صورت که بر اساس بخش نامه های بودجه ای وزارت کشور و آنچه که بخش نامه بودجه ملی اعلام می کند، در مسیر تهیه و تنظیم بودجه حرکت کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث بودجه ریزی، باید به بحث درآمد و هزینه توامان با هم توجه نمود، افزود: با توجه به درآمد موجود باید هر درآمد در ردیف هزینه ای مربوطه هزینه شود، همچنین برخی از هزینه ها در بودجه ریزی غیر قابل چشم پوشی هستند که باید به آنها نیز توجه شود و به موضوع محله محوری هم که یک نگاه عدالت محورانه است توجه شود.

محله محوری باعث ایجاد رقابت در آمدی و هزینه ای مناسب و متناسب بین مناطق شهری می شود

رضایی همچنین بیان داشت: در ابتدای شروع بکار شورای دوره پنجم تذکرات و تقاضاهایی از شهرداری مبنی بر اینکه رقابت بین منطقه ای ایجاد شود و اختیار عمل بیشتر منطقه ای به مدیران مناطق شهرداری داده شود تا بر اساس درآمد حاصله منطقه ای بتوانند بخشی از درآمد منطقه خود را به صورت منطقه ای توزیع کنند که این موضوع به عدالت نزدیک تر است و باعث ایجاد رقابت درآمدی و هزینه ای مناسب و متناسب می شود و اینکه سره از ناسره شناخته و در واقع منطقه فعال تر با نیروهای کاراتر و پویاتر نیز مشخص می شوند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تاکید نمود: برای تدوین بودجه ۹۹ بر اساس محله محوری، کلیتی در شورای شهر رای گرفته شده که محله محور حرکت پیش رویم، ولی این به این معنا نیست که در واقع به برنامه ریزی های کلان، کوتاه مدت ، میان مدت توجه نکنیم و فقط به برنامه های کوتاه مدت توجه نماییم، لذا در بودجه ریزی باید به سه اصل نگاه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توجه کرده و در بخش کوتاه مدت بودجه ریزی، باید به صورت محله محور جهت رفع محرومیت زدایی، رونق بخشیدن به مناطق کم برخوردار حرکت نمود ولی این که تماما در این موضوع و موضع متمرکز شویم، راه اشتباهی است.

ایشان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شهر یک موجود زنده است که باید به تمام ابعاد آن توجه داشت، گفت:طبق مصوبه شورای شهر مبنای تنظیم بخشی از بودجه سال ۹۹ باید نگاه محله محور با توجه به اسناد بالادستی و قوانین و مقررات باشد.

رضایی تصریح نمود: بخشنامه بودجه ریزی سال ۹۸ از اواخر سال ۹۷ به شهرداری ها ابلاغ شده، یعنی ما می توانستیم بر مبنای بودجه ریزی جدید و طبق بخشنامه ها، بودجه سال ۹۸ را تنظیم و تدوین نماییم اما این مهم اعمال نشد و این نقطه ضعف است.لذا ما می خواهیم بودجه سال ۹۹ را بر مبنای بخشنامه های ارسالی فرادستی تنظیم و سپس جرح و تعدیل نماییم .همچنین از آنجا که وظیفه شوراها این است که پیرامون قوانین محلی و موضعی تصیمیم گیری و نسبت به جرح و تعدیل این قوانین اقدام کنند، لذا باید به گونه ای عمل شود که مجموعه ضرر نکند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات