تقدیر فرمانده انتظامی استان  از مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

تقدیر فرمانده انتظامی استان از مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

در بخشی از این لوح آمده است : سپاس بیکران به درگاه حضرت احدیت که موسمی پر نغز و فضای معنوی نظام مقدس ، دمی را مهیای بودن در جوار ارباب خرد و اصحاب فضل و کرامت را انجام بخشید . بدین وسیله انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی که نشان از اخلاص و توانمندی شما در طول تصدی مسئولیت های گذشته می باشد را صمیمانه تبریک نموده و رجا واثق دارم با عنایت به تجربیات ذیقیمت و در خور تحسین مدیریتی همراه با تعهد ، با وجود مشخصه های ارزنده چون توکل بر خدا ، داشتن روح بلند و اراده قوی و مصمم و شهامت و شجاعت برای انجام کارهای بزرگ بالای درونی و روحیه مسئولیت پذیری چون گذشته زینت و اعتبار مسئولیت خواهید شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات